قابل توجه دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی

جهت ارائه مقالات یکی از موضوعات زیر را انتخاب نمایید.

اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی

نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی

مباحث جدید حسابداری مدیریت در ایران و جهان

حسابداری و منابع انسانی

حسابداری و محیط زیست

حسابداری سنجش مسولیت

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 23:32 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 16:4 |
با توجه به آدرس درج شده فایل مورد نظر دانلود شود

بر روی آدرس عنوان شده در قسمت ادامه مطلب کیلیک راست نموده و به آدرس داده شده بروید گزینه دانلود فایل را کیلیک نمایید و فایل مورد نظر را دریافت نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 15:58 |

 1-   اطلاعات زیر از شرکت تولیدی آلفا در ارتباط با خرید وفروش در دسترس میباشد.مطلوبست موجودی مواد و کالا با استفاده از روشهای  

میانگین موزون و فایفو و لایفو 

تاریخ

شرح

مقدار

نرخ

15/03/90

موجودی اول دوره

200کیلوگرم

50ريال

18/03/90

خرید

150 کیلوگرم

60ريال

20/03/90

خرید

200 کیلوگرم

65ريال

25/03/90

فروش

160 کیلوگرم

-----

27/03/90

فروش

200 کیلوگرم

-----

30/03/90

خرید

100 کیلوگرم

65ريال

02/04/90

فروش

30 کیلوگرم

-----

07/04/90

خرید

40 کیلوگرم

65ريال

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در پنجشنبه هشتم اسفند 1392 و ساعت 0:7 |
1- سرمایه شرکت آرش متشکل از 2000سهم ممتاز 1500ریالی 10% و 3000سهم عادی 1000ریالی می باشد. شرکت در سالهای 1388و1389 سودی اعلام نکرده است.در سال 1390 سود خود را 1،500،000 ريال اعلام نموده است .مطلوبست محاسبه سود سهامداران عادی و ممتاز و تهیه جدول تقسیم سود با این فرض که سهام ممتاز با حق جمع شوندگی و بدونه مشارکت باشد.

2-  اگر2000 سهم ممتاز10% با قیمت اسمی هر سهم 10000ریال و قیمت بازار 14000ریال و 10000سهام عادی به قیمت اسمی هر سهم 10000ریال وقیمت بازار 12000ریال باشد.

اگر سود انباشته42000000ریال باشد و مجمع عمومی قرار باش که 8%آن را بین سهامداران توزیع کند.مطلوبست تهیه جدول تقسیم سود و زیان  با فروض زیر

الف . سهام ممتاز بدون سود انباشته و بدونه  مشارکت در سود 

ب. سهام ممتاز با سود انباشته و بدونه  مشارکت در سود(سود در سال قبل تقسیم نشده است)

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در دوشنبه هجدهم آذر 1392 و ساعت 10:4 |
نمونه سوال حسابداری شرکتهای سهامی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در یکشنبه سوم آذر 1392 و ساعت 22:6 |
شرکت آذرخش در تاریخ 17/03/1391 تعداد 5000سهم عادی

1000ریالی و 2500سهم ممتاز 1000ریالی را یکجا به

مبلغ6،875،000ریال بفروش رساند.مطلوبست انجام ثبتهای لازم در دفتر

 روزنامه با در نظر گرفتن هریک از حالتهای زیر:

۱-ارزش بازار هر سهم عادی 1500ریال و ارزش بازار هر سهم

ممتاز2500ریال باشد

۲- ارزش بازار هر سهم عادی نامشخص و ارزش بازار هر سهم ممتاز

 2500ریال باشد

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 و ساعت 21:21 |

                 نقد وبانک

        4،800،000

 

 

 

سهام عادی

1،000،000

ارزش اسمی* تعداد

 

سهام ممتاز

400،000

ارزش اسمی* تعداد

 

صرف سهام عادی

3،000،000

ارزش بازار سهام عادی* تعداد

 

صرف سهام ممتاز

400،000

عامل توازن

 

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 و ساعت 21:17 |

کنترلهاي حسابرسي در رابطه با داراييهاي ثابت:
1- كنترل امضا هاي مجاز سند حسابداري
2- كنترل صحت محاسبات
3- كنترل با ايين نامه تفكيك هزينه هاي جاري از سرمايه اي
4- كنترل با برگ در خواست خريد كالا/خدمات
5- كنترل با صورتحساب فروشنده
6- كنترل ممهور شدن مدارك به مهر <باطل شد>
7- كنترل با برگ حواله انبار.رسيدو حواله مستقيم
8- كنترل با ايين نامه معاملات شركت
9- كنترل كسورات قانوني(بيمه و ماليات)از كارهاي حق الزحمه
10- كنترل ارتباط هزينه هاي سرمايه اي با فعاليت شركت
11- كنترل كفايت اسناد و مدارك مثبته
12- كنترل ارتباط هزينه با دوره مالي
13- كنترل اعتبار مدارك مثبته
14- كنترل ثبت صحيح حساب و طرف حساب سند حسابداري
15- كنترل هزينه هاي سرمايه اي داراي قرارداد با مفاد قرارداد و استخراج خلاصه قرارداد
16- كنترل داراييهاي در جريان تكميل طبق پيش بيني و كار انجام شده از نظر ريالي و فيزيكي
17- كنترل درصد يشرفت فيزيكي داراييهاي در جريان تكميل با گزارشات دريافتي كه به تاييد قسمت فني و مقامات مجاز رسيده باشد
18- كنترل تعيين بدهيهاي احتمالي از محل ايجاد داراييها(بيمه . ماليات . .......)
19- كنترل احتساب هزينه هاي دستمزد . سربار . و مو اد مصرفي قيمت تمام شده داراييها ي ساخته شده در شركت
20- كنترل داشتن دستورالعمل انتقال داراييهاي در جريان تكميل به داراييهاي ثابت و تهيه صورت جلسه تكميل و تحويل و تحول داراييهاي در جريان تكميل (با امضاء مسئولين فني شركت و تكميل كننده(سازنده) كه ساخت انها به اتمام رسيده و صدور سند حسابداري جهت انتقال به داراييماي ثابت
21- كنترل مشخص نمودن تاريخ بهره برداري از داراييهاي در جريان ساخت تكميل شده جهت احتساب هزينه استهلاك
22- كنترل تفكيك قيمت عرصه (زمين) و اعيان (ساختمان) از يكديگر و ارايه ان در جدول يادداشت داراييهاي ثابت طبق صورتهاي مالي بصورت جداگانه
23- كنترل داشتن ليست (دفتر) اموال
24- كنترل داشتن كارت تعمير داراييها(ماشين الات. ساختمان . وسايط نقليه و ..........)
25- كنترل احتساب ذخيره براي داراييهاي مسروقه و مفقوده
26- كنترل مشخص نمودن داراييهاي بلا استفاده و احتساب هزينه استهلاك معادل 30درصد نرخ استهلاك مقرر در ماده 151 ق.م.م و پرس جو از مسئولين مبني بر علت عدم استفاده از داراييهاي راكد و تصميم گيري در ارتباط با موضوع مربوطه
27- كنترل پوشش بيمه اي داراييها:
قيمت تما م شده ارزش دفتري ارزش بيمه شده طبق بيمه نامه = اضافه(كسر)پوشش بيمه اي
28- كنترل نرخ استهلاك مندرج در صورتهاي مالي با نرخ هاي مورد استفاده در شركت (كنترل بصورت نمونه اي)و مفاد ماده 151 ق . م. م
29- انجام كنترل اقلام نمونه انتخابي طبق چك ليست مربوطه
30- مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين . ساختمان . و وسايط نقليه و قرار دادن رونوشت انها در پرونده دايم و به روز اوري انها در هر دوره رسيدگي
31- كنترل استخراج اقلام فروخته شده و بررسي صحت محاسبات صورت گرفته در ارتباط با انها:
قيمت تمام شده ذخيره استهلاك ارزش دفتري قيمت فروش = سود (زيان)
32- كنترل اضافات ذخيره استهلاك با هزينه استهلاك
33- تهيه صورت خلاصه اضافات دارايهاي ثابت و داراييهاي در جريان تكميل
34- كنترل مشاهده عيني وسايل نقليه و انجام كنترل هاي لازم طبق چك ليست مربوطه
35- كنترل قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك طبق دفاتر با قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك طبق صورت ريز اموال(دفتر اموال) در پايان دوره
36- دريافت و كنترل ليست داراييهاي اسقاط شده طبق دفتر اموال و خارج نمودن قيمت تمام شده انها از دفاتر
37- كنترل رعايت ايين نامه اجرايي ماده 138 ق . م . م. در ارتباط با پروژه هاي طرح توسعه و افزايش ظرفيت
38- كنترل استخراج سيستم خريد و ايجاد داراييهاي در جريان تكميل و قرار دادن ان در پرونده دايم
39- استخراج تعهدات سرمايه اي به شرح زيز:
مبلغ قرارداد هزينه هاي انجام شده قطعي سرمايه اي = تعهدات سرمايه اي
شرح كنترل هاي اقلام نمونه انتخابي از ليست (دفتر ) با اموال:
1- مشاهده عيني
2- كنترل محل استقرار واقعي با كارت اموال
3- كنترل محل كارت اموال
4- كنترل محل كارت تعميرات
5- كنترل محل پلاك اموال
6- كنترل مشخصات استفاده كننده واقعي با كارت اموال
7- كنترل محل استقرار با مركز هزينه
8- كنترل محافظت صحيح از دارايي مربوطه
9- كنترل داشتن سيستم و لوازم اطفاء حريق در محيط استقرار داراييها
10- كنترل محاسبات استهلاك در كارت اموال
11- كنترل نرخ و روش استهلاك طبق كارت اموال با ايين نامه استهلاكات مفاد ماده 151 ق.م .م
12- كنترل قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك دارايي طبق كارت اموال با ليست (دفتر) اموال
شرح كنترل وسايط نقليه (مشاهده عيني):
1- كنترل شماره شهرباني خودرو با اصل شناسنامه خودرو
2- كنترل شماره شاسي
3- كنترل شماره موتور
4- كنترل مشخصات خودرو طبق كارت اموال با اصل شناسنامه خودرو
5- كنترل مشخصات استفاده كننده (تحويل گيرنده)واقعي با كارت اموال
6- كنترل صورت جلسه تحويل خودرو به استفاده كننده
7- كنترل لوازم تحويلي طبق صورت جلسه با لوازم موجود در خودرو
8- كنترل بيمه نامه شخص ثالث و مدت زمان اعتبار ان (مشاهده عيني)
9- كنترل داشتن برگ معاينه فني
10- كنترل مجهز بودن خودرو به لوازم اطفاي حريق
11- كنترل داشتن كارت تعميرات خودرو
12- كنترل داشتن دستورالعمل(ايين نامه) تحويل و تحول خودرو


برچسب‌ها: علمی کاربردی
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 و ساعت 11:48 |

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

دارایی های با عمر زیاد که روال عملیات شرکت استفاده می شوند و مولد هستند و برای فروش مجدد خریداری نمی شوند ، استهلاک پذیر بوده (عمدتاً) و به دو دسته مشهود و غیر(نا) مشهود طبقه بندی می شوند.

الف) دارایی ثابت مشهود

دارایی های هستند که موجودیت عینی دارد وعملیاتی نیز می باشند . از قبیل زمین ، ساختمان ، ماشین آلات خود این دارایی ها به سه دسته (1) دارایی های استهلاک پذیر                     (2) دارایی های استهلاک ناپذیر      (3) دارایی های نقصان پذیر طبقه بندی می شوند .

(1)    دارایی های استهلاک پذیر : این دارایی ها دارای عمر اقتصادی معین و محدودی می باشند و طی عمر برآوردی خودشان مستهلک می شوند .

(2)     دارایی های استهلاک ناپذیر : این دارایی ها عمر نامحدودی دارند ودر اثر استفاده تحلیل نمی روند مثل زمین

(3)     دارایی های نقصان پذیر :  این دارایی ها بر اثر استخراج تهی می شوند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شوند . از جمله جنگلها ، معادن وذخایر طبیعی است که در تراز نامه در گروهی جدا بعنوان معادن و ذخایر طبقه بندی می شوند بنابراین ، عمر طولانی ؛ منابع آتی قابل اندازه گیری و استفاده در روال عادی عملیات سه ویژگی مهم ارایی های ثابت مشهود می باشد .

 

ب) دارایی های نامشهود

به دارایی های غیر جاری گفته می شود که موجودیت عینی ندارند و در عملیات جاری واحد تجاری بکار     می روند از جمله حق اختراع حق چاپ سر قفلی نکته : آنچه که در حسابداری ثابت از اهمیت خاصی برخوردار است تعیین برای تمام شده دارایی است .

دارایی های نا مشهود واستهلاک آنها

دارایی های نامشهود دارایی هایی هستند که واجد شرایط زیر باشند .

1-    فاقد ماهیت عینی و پولی است .

2-     به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجرا به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود .

3-     با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد .

4-     اندازه گیری منابع اقتصادی آتی و تعیین عمر مفید آن دشوار است .

اگر دارایی های نامشهود ، جداگانه تحصیل شود ، ما به ازای آن معمولاً مشخص بوده و در نتیجه بهای تمام شده رامی توان به گونه ای اتکاء پذیر اندازه گیری نمود . بهای تمام شده یک قلم دارایی نا مشهود شامل بهای خرید وهرگونه مخارج مرتبط مستقیمی است که برای آماده سازی دارایی جهت استفاده مورد نظر تحمل    می شود .

دارایی های نا مشهود باید بر مبنای سیستماتیک طی بهترین برآورد از عمر مفید آن مستهلک شود . اینفرض قابل رد وجود دارد که عمر مفید دارایی نامشهود از زمان بهره برداری آن ،از بیست سال تجاوز نخواهد کرد . اصولاً برآورد عمر مفید دارایی نامشهود برای مدتی بیش از بیست سال ، احتمالاً از اتکاء پذیری کافی جهت توجیه دوره استهلاک  طولانی تر برخوردار نیست . لذا در استاندارد های حسابداری ایران فرض شده که عمر مفید دارایی های مزبور از بیست سال تجاوز نمی کند .

در رابطه با دارایی های نامشهود ، معمولا ارزش اقساط در نظر گرفته نمی شود مگر آنکه چنین ارزشی به گونه ای اتکاء پذیر قبل اندازه گیری بوده ویا شخص ثالثی خرید آن در پایان عمر مفید به قیمت مشخص ، تعهد کرده باشد . جهت استهلاک دارایی های نا مشهود ، با این که روش های نستقیم ، نزولی وآحاد تولید در استانداردها پیش بینی شده است ولیکن روش مستقیم در مقایسه با روش های دیگر بیشتر مورد استفاده قرار    می گیرد .

در صورتی که در طی عمر دارایی نا مشهود ، هر لحظه مشخص گردد که دارایی منافع اقتصادی دارایی خود را به کلی از دست داده است ، لازم است ارزش دفتری آن از حساب حذف و به هزینه انتقال یابد . استهلاک دارایی های نا مشهود مثل دارایی های مشهود می تواند با بدهکار نمودن هزینه استهلاک وبستنکار کردن حساب استهلاک انباشته در دفاتر ثبت شود ولیکن بیشتر حسابداران ترجیح می دهند در خوص دارایی های مذبور به جای بستنکار کردن حساب «استهلاک انباشته» مستقیماً در حساب دارایی نا مشهود مربوطه را بستنکار نمایند .

بنابراین شما می توانید دارایی های نا مشهود را با توجه به خصوصیلت فوق شناسایی کنید .

اصول به کار رفته در حسابداری دارایی های نا مشهود فرقی با اصول حسابداری اموال و ماشین آلات وتجهیزات ندارد . یعنی :

الف) هنگام تحصیل دارایی اصل بهای تمام شده رعایت می شود .

ب) در خلال استفاده از آن اصل تطابق هزینه با درآمد رعایت می شود .

ج) و هنگام فروش مابه التفاوت مبلغ دریافتی با ارزش دفتری به عنوان سود یا زیان شناسایی می شود .

بهای تمام شده دارایی های نامشهود در تراز نامه در قسمت دارایی های نامشهود نشان داده می شود .

هزینه ایجاد ونگهداری ویا احیای داراییهای نا مشهود غیر قابل شناسایی ( سرقفلی) باید در زمانی که وقوع می یابد به حساب هزینه دوره منظور شود .

همه دارایی های نامشهود صرفنظر از اینکه عمرشان محدود، نامعین یا نامحدود باشد باید مستهلک شوند .

طبق استاندارد حسابداری دارایی های نامشهود ، مدت استهلاک هیچ دارایی نباید از چهل سال تجاوز کند .

برای دارایی های نا مشهود به علت نداشتن عینیت ارزش اسقاط در نظر گرفته نمی شود .

بهای تمام شده دارایی های نا مشهود باید طی مدت برآورد شدن عمر مفید به طور سیستماتیک مستهلک شود .

در این کار معمولاً از روش خط مستقیم استفاده می شود مگر آنکه مدیدریت دلایل قانع کننده ای برای مناسب بودن روش منظم دیگری داشته باشد .

استهلاک دارایی های نا مشهود را به دو روش می توان ثبت کرد :

1)      قیمت دفتری دارایی را بستانکار کرد .

2)      یا آن را جداگانه در دفتر استهلاک انباشته مربوطه ثبت کرد .

انتخاب یکی از ایندو روش به عرف وعادت بستگی دارد واز منطق حسابداری ناشی نمی شود .


برچسب‌ها: علمی کاربردی
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 و ساعت 11:48 |